Vad är en Anti-Stuck-Manöver (ASM)?

Senast ändrad:
2021-04-07

Vid inkopplad ASM startar iMOW® robotgräsklipparen en undanmanöver när den har fastnat.
På – standardinställning
Av – ASM bör stängas av

  • om det finns stora plana ytor (asfalterade infarter) på klippytan
  • om robotgräsklipparen ofta och oväntat svänger 90° under arbetet
  • om robotgräsklipparen stannar med meddelandet 1131 under arbetet utan att ha fastnat.

Om STIHL