Kan iMOW® robotgräsklipparen klippa gräskanter snyggt?

Senast ändrad:
2021-04-07

Mjuka kanter (altaner, vägar osv. på samma nivå som gräsmattan) klipps snyggt tack vare begränsningsslingan. Vid hårda kanter (t.ex. väggar, höga altaner) installeras iMOW® robotgräsklipparen så att den kör så nära som möjligt längs med kanten, men alltid på ett säkert sätt.

Om STIHL