Kan iMOW® robotgräsklipparen klippa gräskanter snyggt?

Senast ändrad:
2021-11-05

En perfekt gräsmatta behöver regelbunden skötsel och med rätt stöd blir det en enkel match. Robotgräsklipparen klipper gräsmattan utan problem och helt själv och helautomatiskt. Samtidigt bioklipps gräsmattan och försörjs därmed optimalt med näringsämnen. Gräskanterna kan klippas exakt beroende på hinder.

 

 • Körbara hinder

Längs körbara hinder som terrasser och körbara gångstigar kan du placera begränsningsslingan (1) utan avstånd. Mjuka gräskanter (altaner, gångstigar osv. på samma nivå som gräsmattan) klipps snyggt tack vare begränsningsslingan. Robotgräsklipparen kör då med ett bakhjul utanför ytan som ska klippas.
Den maximala höjdskillnaden mellan gräsyta och hinder får vara 2 cm.
Om begränsningsslingan placeras utan avstånd till det körbara hindret måste du se till att det t.ex. går att köra på altanplattorna i 22 cm (utan hinder).


 • Ej körbara och höga hinder

Vid hårda kanter (t.ex. väggar, höga altaner) installeras iMOW® robotgräsklipparen så att den kör så nära som möjligt längs med kanten, men alltid på ett säkert sätt.
iMOW Ruler bör användas för avståndsmätning, så att begränsningsslingan placeras ut på rätt avstånd till ytterkanten på gräsmattan som ska klippas och hinder.
Med det större avståndet (28 cm på iMOW® 422, iMOW® 522 C och 33 cm på iMOW® RMI 632) kör robotgräsklipparen längs begränsningsslingan utan att köra emot hindret.
Se även vid skötsel av gräskanten till att begränsningsslingan inte skadas. Du kan installera begränsningsslingan med ett litet avstånd (2 - 3 cm) till gräskanten vid behov.

Följande video visar i detalj hur du placerar begränsningsslingan rätt runt klippytan:
iMOW® robotgräsklippare – placera ut begränsningsslingan

 

 • Exakt kantklippning

Runt höga hinder uppstår en upp till 26 cm bred remsa med oklippt gräs (installation begränsningsslinga: 28 cm på iMOW® 422, iMOW® 522 C och 33 cm på iMOW® RMI 632).
Vid behov kan du lägga kantsten runt höga hinder för att garantera en exakt kantklippning.
För att gräskanten ska klippas helt måste kantstenarna ha en bredd på minst 26 cm. Om du använder bredare kantstenar klipps gräskanten ännu exaktare.

 

 • Beakta följande avstånd vid utplacering av begränsningsslingan:
  • vid körbara hinder (t.ex.: gångstigar, altaner på samma nivå som gräsmattan): 0 cm
  • vid passager: 22 cm på iMOW® 422, iMOW® 522 C och 27 cm på iMOW® RMI 632
  • vid höga hinder (t.ex. murar, träd): 28 cm på iMOW® 422, iMOW® 522 C och 33 cm på iMOW® RMI 632
  • minsta kabelavstånd i trånga passager: 44 cm på iMOW® 422, iMOW® 522 C och 54 cm på iMOW® RMI 632
  • vid vattenställen och ev. kanter eller avsatser: 100 cm

Om STIHL