Hur fungerar regnsensorn?

Senast ändrad:
2021-04-07

Regnsensorn kan ställas in så att klippningen avbryts eller inte startas vid regn. Det aktuella värdet visas med en streckindikering i menyn ”Inställningar” > ”Regnsensor”. Tryck styrkorset åt vänster eller höger för att ställa in 5-stegssensorn. Regnsensorns känslighet och tiden för hur länge robotgräsklipparen ska avvakta efter regn så att sensorns yta hinner torka varierar beroende på steg.

Om STIHL