Vad betyder kommandot ”Starta klippning tidsfördröjd”?

Geändert am:
2019-10-07
FAQ
Operation

Efter aktivering av kommandot ”Starta klippning tidsfördröjd” startar iMOW® robotgräsklipparen klippningen automatiskt men tidsfördröjt. Klippningens starttid och sluttid måste bestämmas.
Klippningen startar vid den valda starttiden och fortsätter till den valda sluttiden.