Vad är söktrådar för förskjuten körning hemåt?

Senast ändrad:
2021-04-14

Om du kopplar in funktionen för förskjuten körning hemåt samt installerar en extern dockningsstation, passager eller trånga passager måste söktrådar installeras.
Söktrådar stöder iMOW® när den ska hitta passager, trånga passager eller ingångar till den externa dockningsstationen.

I det följande får du information om funktionen på och installationen av den förskjutna körningen hemåt och söktrådarna.

Funktion på förskjuten körning hemåt (korridor):
Som standard från fabrik kör robotgräsklipparen till dockningsstationen längs begränsningsslingan.
Om ”Korridor” är aktiverat kör robotgräsklipparen med förskjutning inåt längs begränsningsslingan tillbaka till dockningsstationen.

Du kan välja mellan tre varianter:

  • Av – standardinställning
         Robotgräsklipparen kör längs begränsningsslingan.
  • Smal – 40 cm
         Robotgräsklipparen kör växelvis längs begränsningsslingan eller med 40 cm förskjutning.
  • Bred – 40 - 80 cm

          Avståndet till begränsningsslingan väljs slumpmässigt inom denna korridor vid varje körning hemåt.

Söktrådarnas funktionsprincip:
När iMOW® robotgräsklipparen följer begränsningsslingan med förskjutning inåt korsar den alltid en av söktrådarna under denna körning hemåt. Den kör sedan till begränsningsslingan och fortsätter till dockningsstationen.

Söktrådar vid en extern dockningsstation:Två söktrådar (1) med en vinkel på 90° till begränsningsslingan ska installeras till vänster och höger om den externa dockningsstationens infart.
Minsta avstånd till infarten: 2 m

Söktrådar vid passager:Två söktrådar med en vinkel på 90° till begränsningsslingan ska installeras till vänster och höger om passagens infart, och då alltid på den del av klippytan som endast kan nås via en passage.
Minsta avstånd till passagens infart: 2 m

Om det finns flera passager efter varandra ska söktrådar installeras på varje aktuell klippyta.

Installation av en söktråd:Söktrådar får inte installeras i närheten av hörn.
Minsta avstånd till hörn: 2 mBegränsningsslingan måste fästas i marken i kanten med två fästpinnar och får inte korsas.
Minsta längd: 100 cm

Om STIHL