Vad är söktrådar för förskjuten körning hemåt?

Senast ändrad:
2021-04-07

Söktrådar hjälper iMOW® när den ska hitta passager, trånga passager eller ingångar till den externa dockningsstationen.
Söktrådar ska installeras för en förskjuten körning hemåt om en extern dockningsstation och/eller en passage har installerats på ytan som ska klippas.
När iMOW® robotgräsklipparen följer begränsningsslingan med förskjutning inåt korsar den alltid en av söktrådarna under körningen hemåt. Den kör sedan till begränsningsslingan och fortsätter till dockningsstationen.

Om STIHL