Vad är söktrådar för förskjuten körning hemåt?

Geändert am:
2020-07-08
FAQ
Installation

Söktrådar stöder iMOW® när den ska hitta passager, trånga passager eller ingångar till den externa dockningsstationen.
Söktrådar ska installeras för en förskjuten körning hemåt om en extern dockningsstation och/eller en passage har installerats på ytan som ska klippas.
När iMOW® robotgräsklipparen följer begränsningsslingan med förskjutning inåt korsar den alltid en av söktrådarna under denna körning hemåt. Den kör sedan till begränsningsslingan och fortsätter till dockningsstationen.