Vad är spärrade ytor?

Senast ändrad:
2021-06-21

Vi visar steg för steg hur du själv kan installera spärrade ytor på ytan som ska klippas.

Spärrade ytor ska installeras

 • runt hinder som robotgräsklipparen inte får vidröra
  • Dammar
  • Pooler
  • Rabatter
  • Trädgårdsland

 

 • runt hinder som inte är tillräckligt stabila

 

 • runt hinder som är för låga.
  • Lägsta höjd: 8 cm

Installation:

Beakta följande avstånd för dragning av begränsningsslingan runt en spärrad yta:

 RMI 4/ RMI 5                                                              RMI 6

Robotgräsklipparen kör runt hindret (2) längs begränsningsslingan (1) utan att köra emot.
Spärrade ytor bör vara runda och inte ovala, kantiga eller välvda inåt för att garantera en säker drift.
Spärrade ytor måste ha en minsta diameter på 56 cm på iMOW® 422, iMOW® 522 C och 66 cm på iMOW® RMI 632.Avståndet till kantslingan (X) måste vara större än 44 cm på iMOW® 422, iMOW® 522 C och större än 54 cm på iMOW® RMI 632.

Dessutom bör spärrade ytor ha en största diameter på 2 - 3 m.För att inte dockningen ska störas får inte några spärrade ytor installeras inom en omkrets på minst 2 m runt dockningsstationen (1).


Dra begränsningsslingan (1) från kanten till hindret, placera ut den på rätt avstånd (använd iMOW® Ruler) runt hindret (2) och fixera den i marken med tillräckligt många fästpinnar (3). Placera sedan ut begränsningsslingan tillbaka till kanten.

Begränsningsslingorna ska placeras ut parallellt bredvid varandra och utan att korsas till en förbindelsesträcka mellan hindret och kanten.

Vi rekommenderar:

 • att alla hinder avgränsas med en spärrad yta eller tas bort.
 • att spärrade ytor kontrolleras efter den första installationen eller efter ändringar i kabelinstallationen med hjälp av kommandot ”Testa kanten”.

Om STIHL