Vad händer med klippmaterialet?

Senast ändrad:
2021-04-07

iMOW® robotgräsklipparen är en biogräsklippare. Vid bioklippning finfördelas grässtråna i klippaggregathuset efter klippningen. De faller sedan tillbaka ner i gräsmattan, där de sedan förmultnar. Det finfördelade gräsklippet återför organiska näringsämnen till gräsmattan och fungerar samtidigt som naturgödsel. Behovet av gödsel minskar avsevärt.

Om STIHL