Hur gör jag för att börja använda iMOW® igen?

Senast ändrad:
2022-02-07

Så snart det blir varmare och temperaturen i jorden ligger runt 10 grader Celsius är det dags att klippa gräsmattan minst en gång i veckan. Normalt är det tid för den första gräsklippningen från mitten av mars till mitten av april.

Om gräset börjar växer tidigare pga en varm vinter är det bra om du börjar klippa tidigare. Om du har gödslat gräsmattan efter vintern ska du vänta minst en till två veckor efter gödslingen innan du använder din iMOW® robotgräsklippare.

Vid ett längre uppehåll (t.ex. vinteruppehåll) bör är det vissa saker du bör göra innan du sätter ut din iMOW® robotgräsklippare på gräsmattan igen.
Här hittar du instruktioner om hur du bäst förbereder gräsmattan och din iMOW® för en ny säsong.

 

1. Förbereda gräsmattan:

 • Ta bort främmande föremål och klipp först ner mycket högt gräs med en vanlig gräsklippare.2. Ansluta laddstationen:

 • Lås upp laddstationen och anslut den till elnätet.
 • Kontrollera alla anslutningar och kablar på laddstationen. Kontrollera också begränsningsslingan under laddstationen vid behov.
3. Kontrollera installationen.

 • Låt iMOW® köra runt gräsmattan längs kanten och kontrollera att passager och smala partier är farbara. Ta bort hinder och främmande föremål.
 • Robotgräsklipparen behöver få en signal från laddstationen för att kunna börja klippa. Det kan hända att du behöver koppla ihop laddstationen och iMOW® robotgräsklipparen igen. Följ instruktionerna i bruksanvisningen. Det här kan behöva göras t.ex. efter vinterförvaring eller en förändring i trädgården.

 

4. iMOW® aktivera:

 • Ladda batteriet i iMOW® robotgräsklipparen  
  •  Ta in iMOW® på gräsmattan och sätt den i laddstationen. Du kan behöva aktiveraa robotgräsklipparen, vilket du gör genom att trycka på ”OK”. Laddningen startar automatiskt. Under laddningen visas status ”Batteriet laddas” i statusmenyn.
  • Om iMOW® robotgräsklipparens display inte kan slås på eller om den är tom, kontakta din STIHL fackhandlare.
  • Ladda endast iMOW® robotgräsklipparens batteri i laddstationen. Ta aldrig ur batteriet och ladda det inte med en extern laddare. Om du använder en icke tillåten batteriladdare finns det risk för elektriska stötar, för överhettning eller för att frätande batterivätska rinner ut.

 

 • Slå på automatiken
  • Automatiken kan aktiveras via ”Huvudmeny” > ”Kommandon” > ”Koppla in automatik” eller, på nyare modeller, via ”Huvudmeny” > ”Klippschema” > ”Automatik På”.
  • När automatiken är inkopplad kör iMOW® robotgräsklipparen själv ut från laddstationen och klipper gräsmattan enlig schemat och behov.
  • Om iMOW® körs manuellt behöver automatiken inte vara på. Vill du att iMOW® skall börja klippa själv igen behöver du slå på automatiken.  

 

 • Kontrollera klippschemat och ändra det vid behov.  
  • Ditt sparade klippschemat hitar du via ”Huvudmeny” > ”Aktiv tid” > ”Klippschema” eller, på nyare modeller, via ”Huvudmeny” > ”Klippschema” > ”Aktiv tid”. Rektanglarna u respektive dag visar aktiva och inaktiva tider. Svart, betyder aktiva tider där iMOW® får klippa. Grått, betyder avaktiverde tider då iMOW® inte får klippa.
  • Vid frånkopplad automatik är hela klippschemat inaktivt. Alla tider är gråa.

 

 • Ändra datum och tid  
  • Efter ett längre stillestånd kan du behöva ställa in datum och tid. Denna undermeny visas också vid förstainstallationen av iMOW®. Om undermenyn inte kommer upp per automatik kan du ställa in datum och tid i menyn under ”Huvudmeny” > ”Inställningar” > ”Tid/datum” eller, för nyare modeller, under ”Huvudmeny” > ”Information” > ”Status iMOW” > ”Datum och tid”.

 

 • Aktivera vid behov energiläget Standard (GPRS) och aktivera GPS-skydd.  
  • Den här funktionen finns endast på iMOW® C-modellerna.
  • I energiläge Standard är robotgräsklipparen hela tiden ansluten till internet och kan nås via iMOW®-appen.
  • I energiläge ECO ansluter iMOW® bara till internet när den är aktiv för att minska energiförbrukningen. I viloläge kan du inte nå din robotgräsklipparen via iMOW®-appen. I appen kan du se den allra senaste informationen om din robotgräsklippare.

Om du trots allt ändå har problem med att få igång din robotgräsklippare igen, kontakta då din STIHL fackhandlare.

Om STIHL