iMOW® rengöring och underhåll

Senast ändrad:
2021-04-07

iMOW® sköter gräsmattan helautomatiskt genom att klippa varje dag och sörjer därmed för en perfekt klippbild. Dock behöver även robotgräsklipparen lite uppmärksamhet ibland och måste rengöras.

Det är särskilt viktigt att rengöra robotgräsklipparen och befria den från plantrester och sav under säsongen och före ett längre driftsuppehåll. Därmed sörjer du inte bara för en ren klippbild, utan förlänger även robotgräsklipparens livslängd.

Vi visar hur du rengör robotgräsklipparen på några få minuter:

Steg 1: låt robotgräsklipparen svalna och spärra den

Låt robotgräsklipparen svalna i ca 5 minuter innan du påbörjar rengöringen. Spärra maskinen genom att trycka på STOP-knappen i 5 sekunder så att den inte startar av misstag och välj maskinspärren i menypunkten ”Kommandon” eller ”Säkerhet”.Steg 2: rengör robotgräsklipparens kåpa

Placera iMOW® på fast, jämn mark för rengöring av maskinens ovansida. Ta lättast bort smuts från kåpan med en fuktig trasa eller en mjuk borste för att undvika repor på kåpan.

Använd inte aggressiva rengöringsmedel som skulle kunna vara skadliga för metallen och plastytan. Rengör inte robotgräsklipparen under rinnande vatten, med en högtryckstvätt eller en trädgårdsslang.Steg 3: rengör klippaggregatet

Tippa robotgräsklipparen åt ena sidan och luta den mot en vägg. På så sätt blir det lätt att komma åt och rengöra maskinens undersida. Demontera först knivarna. Tryck då in knivtallrikens klackar med en hand och lossa fixeringsmuttern med den andra handen. Demontera sedan knivtallriken och rengör maskinen under noggrant med en borste. Detta är särskilt viktigt vid vått väder, eftersom smutsen fastnar mellan tallriken och klippaggregathuset och kan leda till ökad energiförbrukning och buller.

Rengör sedan även själva knivtallriken och robotgräsklipparens knivar. Rengör kniven ytterst försiktigt så att du inte skadar dig. Fastsittande gräsrester kan lätt lossas med en träpinne.

STIHL proffstipset: Även köksspatlar av silikon eller trä är bra verktyg för rengöring av en robotgräsklippare. De är tillräckligt stabila för att ta bort hårdnackad smuts, men repar inte klippaggregathuset tack vare deras mjuka yta. Dessutom är de elastiska så att du även lätt kan rengöra hörn och krökar.Steg 4: kontrollera slitagegränser och knivar

Kontrollera knivens slitage vid rengöring av robotgräsklipparen. Vi rekommenderar att iMOW® kniven bytes ut senast var 200:e driftstimme. iMOW® påminner automatiskt om när de 200 driftstimmarna har uppnåtts.

STIHL proffstipset: Om kniven blir slö eller inte längre klipper ordentligt är det hög tid att byta ut den. Slipa den inte, utan byt ut den mot en ny. Endast på detta sätt kan robotgräsklipparen utföra arbetet ordentligt och tystgående.Steg 5: sätt ihop maskinen

Sätt nu ihop alla komponenterna igen. Skjut då på knivtallriken på knivaxeln. Placera sedan kniven och fixeringsmuttern på knivtallriken. Se till att hållarklackarna i kniven sitter rätt och skruva fast fixeringsmuttern tills det hörs ett klick. Skaka kniven försiktigt för att kontrollera att kniven sitter fast ordentligt.  

Ställ sedan maskinen på hjulen igen och skjut in den i dockningsstationen. Tryck på symbolerna som visas på displayen för att ta iMOW® i bruk igen.Steg 6: rengör dockningsstationen

Dra ut dockningsstationens elkontakt före rengöring. Torka av robotgräsklipparens laddningsyta med en fuktig trasa. Du bör även rengöra kontakterna som ansluter maskinen till laddningsstationen vid behov. En mikrofibertrasa eller en mjuk borste är särskilt lämpliga.Sammanfattning:

Beakta följande punkter för att rengöra iMOW® robotgräsklipparen rätt:

      ● Aktivera maskinspärren före allt underhåll eller rengöringsarbeten.

      ● Se till att vridknappen för klipphöjdinställning på maskinens ovansida är monterad rätt före rengöring, eftersom annars vatten kan komma in i maskinen.

      ● Ställ maskinen på jämn, fast och vågrät mark för rengöring av maskinens ovansida (kåpa, fjärrstyrning).

      ● Tippa robotgräsklipparen på maskinens vänstra sida och luta den mot en vägg för rengöring av maskinens undersida (kniv, klippaggregat).

      ● Ta bort smuts med en borste eller en trasa, använd inte rinnande vatten. Rengör alltid även dockningsstationen.

      ● Lossa först fastsittande gräsrester i kåpan och i klippaggregatet med en träpinne.

      ● Rengör alltid även kniven. Utför rengöringsarbeten på kniven endast med tjocka handskar och yttersta försiktighet.

      ● Använd specialrengöring (t.ex. STIHL specialrengöring) vid behov.

      ● Demontera knivtallriken med jämna mellanrum och ta bort gräsrester. Vid vått väder behöver knivtallriken rengöras oftare. Fastsittande smuts mellan knivtallriken och klippaggregathuset ger friktion och leder till en högre energiförbrukning.

      ● Se till att alla skruvar är hårt åtdragna, byt ut riskhänvisningar och varningsanvisningar på maskinen som blivit oläsliga, och kontrollera med avseende på skador. Byt ut utslitna eller skadade delar.

Om STIHL