Vier leds knipperen rood en korte, snel op elkaar volgende signaaltonen zijn hoorbaar. Wat betekent dat en wat kan ik doen?

Laatste update:
8/07/2020

In de accu zit een storing.

  • De accu van de rug nemen.
  • De accu loskoppelen van het product en opnieuw aansluiten.
  • Het accuproduct inschakelen.
  • Als er nog steeds vier leds rood knipperen en er korte, snel op elkaar volgende tonen hoorbaar zijn, de accu niet gebruiken. De accu niet vervoeren en contact opnemen met een STIHL dealer.