Hoe kan ik mijn STIHL accu AR L in de STIHL connected portal koppelen?

Laatste update:
16/10/2020
  • In de STIHL connected portal het menu "Producten" selecteren
  • "Product toevoegen" selecteren en de aanwijzingen op het beeldscherm opvolgen

Opmerking:
Om ervoor te zorgen dat u de STIHL connected/Bluetooth®-functionaliteit van de accu kunt gebruiken moet u bij de koppelprocedure het negencijferige serienummer van de accu invoeren. Dit vindt u op het typeplaatje aan de achterzijde van de accu.