Wat is een gewenste zone?

Laatste update:
8/07/2020

Een gewenste zone is een zone in het maaivlak die met de smartphone of tablet-computer wordt gedefinieerd. Met de GPS-ontvanger van het radiografische apparaat wordt het middelpunt van de gewenste zone vastgelegd en een radius rondom deze coördinaat gedefinieerd. De iMOW® maairobot rijdt langs de begrenzingsdraad naar de gewenste zone en maait daar het gazon. Daarbij moet de radius zo groot worden gekozen, dat de gewenste zone en de begrenzingsdraad elkaar overlappen. Door te klikken op het "+"-symbool definieert u de gewenste zone. Een gewenste zone is slechts eenmalig gedurende de gewenste maaiduur actief.