Wat doet STIHL met mijn gegevens?

Laatste update:
8/07/2020

STIHL gebruikt uw persoonsgegevens, met name de machine-, apparaat en gebruiksgegevens, alleen voor het nakomen van het met u bestaande contract en voor de support voor uw producten. Bovendien genereren wij met behulp van deze gegevens geanonimiseerde statistieken, die wij voor het verbeteren van onze producten en onze service, voor de productobservatie en waarborging van de productveiligheid gebruiken.