Mogen kinderen tijdens het maaien het maaivlak betreden?

Laatste update:
24/11/2021

Houd kinderen tijdens het maaien uit de buurt van de iMOW® robotmaaier en het maaivlak. Laat de iMOW® robotmaaier nooit zonder toezicht werken wanneer je weet dat er dieren of personen – in het bijzonder kinderen – in de buurt zijn.
Sta nooit toe dat kinderen de robotmaaier tijdens bedrijf naderen of ermee spelen.