Mogen er zich tijdens het maaien kinderen op het maaivlak ophouden?

Laatste update:
8/07/2020

Houd kinderen tijdens het maaien uit de buurt van de iMOW® maairobot en het maaivlak. Laat de iMOW® maairobot nooit zonder toezicht werken, wanneer u weet dat er zich dieren of personen – in het bijzonder kinderen – in de buurt bevinden.
Sta nooit toe dat kinderen de maairobot tijdens bedrijf naderen of ermee spelen.