Waar kan het dockingstation worden geplaatst?

Laatste update:
8/07/2020

Vereisten aan de plaats van het dockingstation:

  • beschermd, schaduwrijk
  • horizontaal en vlak
  • in de onmiddellijke nabijheid van een geschikt stopcontact
  • geen storingsbronnen
Metalen, ijzeroxide, magnetische of elektrisch geleidende materialen of oude begrenzingsdraden kunnen het maaien verstoren. Aangeraden wordt deze storingsbronnen te verwijderen.
  • Om storingen bij het indocken te voorkomen, mag in een gebied van ten minste 2 m rondom het dockingstation geen verboden zone worden geïnstalleerd.

Bodemplaat:

  • Het dockingstation mag maximaal 2 cm naar achteren en 8 cm naar voren gekanteld zijn.
  • Buig de bodemplaat nooit door.
  • Egaliseer eventuele oneffenheden onder de bodemplaat, zodat deze over het gehele vlak goed ligt.