Kan ik met de iMOW® robotmaaier ook manueel maaivlakken maaien?

Laatste update:
18/11/2021

Je kan met de RMI 632 modellen ook manueel maaien. Dankzij uitneembare bedieningsconsole kan de iMOW® robotmaaier ook met de hand eenvoudig en comfortabel bediend worden.

De stootsensor en de randbegrenzing zijn niet actief wanneer je manueel maait. De robotmaaier kan alleen automatisch maaien wanneer de bedieningsconsole is geplaatst.

Hieronder volgt een stapsgewijze instructie voor manueel maaien:

  • Zo nodig accu opladen
  • Neem de bedieningsconsole weg. Druk bij een werkend apparaat vóór het wegnemen van de bedieningsconsole op de STOP-toets. Til de bedieningsconsole (1) achteraan met een lichte ruk op en neem de console uit de robotmaaier. Die blijft met een spiraalkabel met het apparaat verbonden.


  • Activeer in het menu "Meer" het submenu "Manueel maaien"
  • Beweeg en bestuur de robotmaaier met het stuurkruis. Er zijn 2 versnellingen beschikbaar: langzaam met een lichte druk op de toets, snel met een stevige druk op de toets. Zorg voor voldoende afstand tussen de robotmaaier en je voeten vóór het inschakelen van het maaimes - loop altijd achter de robotmaaier.
  • Schakel het maaimes in door met de rechterduim op de OK-toets te drukken en die vast te houden; houd daarna met de linkerduim de maaitoets ingedrukt en laat de OK-toets los.
  • Het maaimes draait zolang de maaiknop ingedrukt blijft.
  • Houd met de linkerduim de maaitoets ingedrukt en bedien met de rechterduim het stuurkruis.
  • Laat de maaitoets los om het maaimes uit te schakelen.
  • Plaats de bedieningsconsole terug. Berg de spiraalkabel (1) op in het behuizingsvak. Kantel de bedieningsconsole iets naar achteren, leid de bevestigingsnokken (2) in de uitsparingen van de behuizing (3), druk de bedieningsconsole vooraan omlaag en laat deze vastklikken.


 

  • Laad na het manuele maaien de accu op.