Mag ik het maaimes slijpen of bijslijpen?

Laatste update:
23/06/2021

Het maaimes mag niet worden (bij)geslepen. We raden aan een bot maaimes altijd door een nieuw exemplaar te vervangen. Alleen een nieuw maaimes is met de vereiste precisie gebalanceerd en waarborgt een goede werking van het apparaat en een lage geluidsemissie.

Het maaimes heeft een levensduur van maximaal 200 uur. Regelmatig onderhoud en reinigen beschermt het apparaat tegen schade en verlengt de levensduur.

Hieronder staan instructies voor het vervangen van het maaimes.

Maaimes demonteren:


 RMI 4/ RMI 5                                                  RMI 6
 

  • Druk beide lippen (1) op de meenemerschijf met één hand bij elkaar en houd ze vast. Draai de borgmoer (2) met de andere hand los. Verwijder het maaimes samen met de borgmoer.

Maaimes monteren:

Let op de volgende informatie voordat u het maaimes monteert:

  • Kans op letsel! Controleer het maaimes vóór het monteren op beschadigingen. Het maaimes moet worden vervangen wanneer er inkepingen of scheuren te zien zijn of als het versleten is.
  • De meenemerschijf en de borgmoer moeten ook worden vervangen, als deze beschadigd zijn (bijvoorbeeld gebroken of versleten). De borgmoer moet goed in de meenemerschijf vastklikken.
  • Reinig het maaimes, de meenemerschijf en de borgmoer vóór de montage. RMI 4/ RMI 5                                                RMI 6

  • RMI 4/ RMI 5: Bevestig het maaimes (1) en de borgmoer (2) zoals afgebeeld aan de meenemerschijf (3). Zet de bevestigingsnokken in de juiste stand (4) in het maaimes.
  • RMI 6: Bevestig het maaimes (1) zoals afgebeeld aan de meenemerschijf (2). Zet de bevestigingsnokken in de juiste stand (3) in het maaimes.


RMI 4/ RMI 5                                                RMI 6

  • Schroef de borgmoer (1) tot aan de aanslag erop. Tijdens het vastdraaien klinken er meerdere klikgeluiden. Controleer of het maaimes goed vastzit door er voorzichtig aan te schudden.
  • Bevestig na het monteren van een nieuw maaimes het vervangen van het mes in het menu "Service". Met OK wordt het monteren van een nieuw maaimes bevestigd. De teller wordt teruggezet.