Driftstiden til maskinen min er for høy. Er det mulig å tilbakestille driftstiden?

Sist endret:
08.10.2020

Tilbakestilling av driftstiden er kun mulig indirekte:

  • I detaljvisningen til produktet ditt velger du "Connector" > "Fjern Connector", for å slette forbindelsen mellom maskinen og STIHL Smart Connector.
  • Henvis maskinen på ny til STIHL Smart Connector og bruk den faktiske driftstiden som startverdi.
OBS: Historikken til den forrige sammenkoblingen er ikke tilgjengelig etter dette.

HAR DU SPØRSMÅL?