Jeg vil utstyre maskinen min med en ny STIHL Smart Connector. Kan jeg da ta i bruk driftstiden til maskinen?

Sist endret:
14.08.2020

Hvis du utstyrer maskinen din med en ny STIHL Smart Connector, kan antallet gjennomførte driftstimer angis som startverdi.

HAR DU SPØRSMÅL?