Påvirkes garantien til mine STIHL-produkter av bruken av STIHL connected (f.eks. gjennomført eller manglende vedlikehold)?

Sist endret:
14.08.2020

Nei, garantibestemmelsene til STIHL treffes ikke på grunnlag av vedlikeholdsinformasjonen fra STIHL connected.

HAR DU SPØRSMÅL?