Jeg er ikke en kommersiell bruker og har derfor ingen kunder. Er det fortsatt mulig å planlegge arbeidsoppgaver og vedlikehold?

Sist endret:
08.10.2020

Også uten kunder kan du planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver samt vedlikehold.

HAR DU SPØRSMÅL?