Datamatrisekoden i batterikammeret til STIHL Smart Connector blir ikke registrert av appen. Hva kan jeg gjøre?

Sist endret:
22.03.2021
  • Du må først forsikre deg om at internettforbindelsen til din(e) smarttelefon(er) er aktiv.
  • Prøv deretter å bevege datamatrisekoden inn i skannevinduet til appen. Trykk på skannevinduet for å gjøre fokus på bildet skarpt igjen. Endre avstanden mellom smarttelefonen og datamatrisekoden dersom bildet ikke er skarpt. Sørg for at det er god nok belysning.
  • Dersom datamatrisekoden ikke kan registreres, velger du tastatursymbolet på menylinjen og oppgir serienummeret til STIHL Smart Connector.

 

HAR DU SPØRSMÅL?