LED-lampen i huset til STIHL Smart Connector lyser ikke når knappecellen legges inn. Hva kan jeg gjøre?

Sist endret:
14.08.2020

Påse at en oppladet knappecelle av typen CR2032 er satt inn med riktig polaritet. Dersom ingen LED-lampe lyser må batteriet settes inn på ny. Dersom LED-kampen fremdeles ikke begynner å lyse må du ta i bruk et nytt batteri. Hvis du har flere spørsmål, kan du ta kontakt med en fagforhandler.

HAR DU SPØRSMÅL?