Hvilken driftstilstand viser LED-lampen i huset til STIHL Smart Connector?

Sist endret:
14.08.2020

LED-lampen i huset til STIHL Smart Connector viser med sin farge driftstilstanden hos enheten. Driftskrav vises på følgende vis:
Normal drift = lyser grønt
Skift batteri = blinker rødt
Intern feil = lyser rødt
LED-lampen aktiveres så snart knappecellebatteriet settes inn. Etter få sekunder slukker LED-lampen for å spare strøm.

HAR DU SPØRSMÅL?