Hvordan endrer jeg det interne navnet for produktet mitt?

Sist endret:
14.08.2020

Når du setter opp et nytt produkt, kan du gi det et internt navn i redigeringsmodus eller legge til et slikt navn senere. For allerede konfigurerte produkter finner du innstillingen i den respektive detaljvisningen for produktet under punktet "Redigere".

HAR DU SPØRSMÅL?