Driftstiden til STIHL-produktet mitt blir ikke registrert eller avviker fra den faktiske driftstiden. Hva kan jeg gjøre?

Sist endret:
14.08.2020

For riktig registrering av driftstid er det viktig at den anbefalte monteringsposisjonen for STIHL-produkter med full støtte blir nøyaktig overholdt.  Hvis driftstiden fortsatt avviker, må du sikre deg om at det ikke forekommer sterke magnetfelt i et område på ca. 0,5 m under lagring, transport og bruk.

HAR DU SPØRSMÅL?