Registrerer STIHL Smart Connector også antall driftstimer for produktet mitt dersom smarttelefonen er utenfor rekkevidde?

Sist endret:
14.08.2020

Registrering av antall driftstimer skjer uavhengig av forbindelsen med smarttelefonen.  Det er ikke alltid nødvendig med en forbindelse til smarttelefonen. Antall driftstimer lagres lokalt på STIHL Smart Connector.

HAR DU SPØRSMÅL?