Hva er forskjellen mellom produkter med "full støtte" og "delvis støtte"?

Sist endret:
28.10.2021

For hvert STIHL-produkt med full støtte er en posisjon definert på forhånd, hvor Smart Connector ideelt sett bør plasseres. Dessuten er de anbefalte og produktspesifikke vedlikeholdsanvisningene for disse produktene allerede integrert i systemet.
Delvis støttede produkter kan tilsvarende forbindes med Smart Connector. Imidlertid finnes det for disse produktene ingen forhåndsdefinerte posisjoner for plassering av Smart Connector, og heller ingen produktspesifikke vedlikeholdsanvisninger som er definert på forhånd.

HAR DU SPØRSMÅL?