Hvilke produkter kan oppgraderes med STIHL Smart Connector?

Sist endret:
28.10.2021

Prinsipielt kan STIHL Smart Connector oppgraderes både på STIHL-produkter og på produkter fra andre produsenter. Den fullstendige funksjonen til STIHL Smart Connector garanteres kun ved fullstendig støttede STIHL-produkter. For STIHL-produkter med full støtte er stedet hvor Smart Connectors plasseres definert på forhånd. Dessuten er de anbefalte og produktspesifikke vedlikeholdsanvisningene for disse produktene allerede integrert i systemet.

HAR DU SPØRSMÅL?