Får jeg en melding i iMOW®-appen hvis iMOW®-robotklipperen støter på et problem?

Sist endret:
22.03.2021

Meldinger som gjelder reduksjon av normal drift, varsles også i iMOW®-appen. Etter at meldingen er sendt, går robotklipperen i standbymodus og mobilforbindelsen deaktiveres (offline) for å skåne batteriet.

HAR DU SPØRSMÅL?