Hva er en ønsket sone?

Sist endret:
22.03.2021

En ønsket sone er et område i klippeområdet som defineres ved hjelp av smarttelefon eller nettbrett. GPS-mottakeren på enheten brukes til å fastsette midtpunktet i den ønskede sonen, og det blir definert en radius rundt disse koordinatene. iMOW®-robotklipperen kjører langs avgrensningstråden til ønsket sone og klipper plenen der. Pass på at den valgte radiusen er så stor at den ønskede sonen overlapper med avgrensningstråden. Klikk på pluss-symbolet ("+") for å angi ønsket sone. En ønsket sone er aktiv kun én gang for den aktuelle klippevarigheten.

HAR DU SPØRSMÅL?