Hvilke leverandører kan brukes for mobilforbindelsen på iMOW®?

Geändert am:
08.07.2020
FAQ
Operation

Du kan bruke følgende leverandører for å opprette mobilforbindelse på iMOW®: https://www.viking-garden.com/roaming-provider.aspx