Hva er normal tidsforsinkelse ved innlegging av en kommando via iMOW®-appen?

Sist endret:
22.03.2021

Under ideelle forhold går overføringen på 1 sekund. Tidsforsinkelsen påvirkes ellers av en rekke faktorer, innbefattet signalstyrken til mobilforbindelsen på iMOW® (GPRS-mottak), signalstyrken til mobilforbindelsen på smarttelefonen/nettbrettet/datamaskinen samt hastigheten til smarttelefonen/nettbrettet/datamaskinen.

HAR DU SPØRSMÅL?