Hvor stor er den gjennomsnittlige datamengden som iMOW®-robotklipperen utveksler under vanlig drift (innkommende og utgående data)?

Sist endret:
22.03.2021

iMOW® forbruker ca. 1 MB data i måneden, alt etter som.

HAR DU SPØRSMÅL?