Hva betyr det når det blir vist en melding i iMOW® appen om at "iMOW® er offline"?

Sist endret:
16.12.2021

Hvis det blir vist en merknad i iMOW® appen om at "iMOW® er offline", vil det si at iMOW® robotklipperen for øyeblikket ikke har Internett-forbindelse.
Dette kan skyldes følgende årsaker:

 • Det har oppstått en feil på iMOW®:

  Hvis det blir vist en feilmelding på iMOW® displayet, kan denne bekreftes med "OK".

 • ECO-modus er slått på:

  Du finner denne innstillingen på iMOW® displayet under "iMOW® meny > Innstillinger > Energimodus > ECO".
  I ECO-modus kan robotklipperen kun styres via iMOW® appen i aktivtidene. Resten av tiden vil iMOW® være offline for å spare batteri. Deaktiver ECO-modus hvis aktivert. Kontroller at iMOW® nå mottar kommandoer via iMOW® appen.

 • iMOW® har ikke mobilforbindelse:

  Hvilken mobilforbindelse viser iMOW® oppe til høyre på displayet?
  o    Hvor mange stolper blir vist?
  o    Blir det vist en "X" eller et "?"

  Antall stolper sier noe om kvaliteten på signalstyrken. Jo flere stolper som er fylt, desto bedre er forbindelsen. Ved manglende mobilforbindelse blir det vist en "X". Undersøk om klippeområdet ligger i signalskygge.
  Obs! Når du slår på iMOW®, blir mobilforbindelsen alltid først vist med et "?". Det betyr at enheten jobber med å opprette mobilforbindelse. Spørsmålstegnet forsvinner vanligvis etter ca. et minutt.

 • Temperaturen er for høy/lav for iMOW® eller dockingstasjonen.

  iMOW® hhv. dockingstasjonen krever en driftstemperatur på mellom + 5 °C og + 40° C.
  Utenfor dette temperaturområdet vil iMOW® verken kjøre eller sende signal. Dermed blir vist en melding i iMOW® appen om at "iMOW® er offline". Påse at iMOW® kun blir brukt ved temperaturer mellom +5 °C og + 40 °C.

HAR DU SPØRSMÅL?