Hvordan stiller jeg inn klippevarigheten i iMOW®-appen?

Sist endret:
22.03.2021

For å stille inn klippevarigheten i iMOW®-appen velger du først iMOW®-robotklipperen din i oversikten. Klikk deretter på "Smart" etterfulgt av "Klippevarighet". Du kan her gjøre en veksttilpasning eller tilpasse klippevarigheten manuelt.

HAR DU SPØRSMÅL?