Hvor kan dockingstasjonen plasseres?

Sist endret:
16.03.2021

Krav til plasseringen av dockingstasjonen:

  • beskyttet, skjermet for sollys
  • vannrett og flat
  • i umiddelbar nærhet av et passende strømuttak
  • ingen kilder til interferens

Metaller, jernoksid, magnetiske eller elektrisk ledende materialer eller gamle avgrensningstråder kan forstyrre klippingen. Det anbefales å fjerne disse forstyrrelseskildene.

  • For å unngå interferens under docking, må du ikke installere en forbudt sone i et område på minst 2 m rundt dockingstasjonen.

Bunnplate:

  • Dockingstasjonen kan vippes maksimalt 2 cm bakover og 8 cm fremover.
  • Bøy aldri bunnplaten.
  • Jevn ut ujevnheter under bunnplaten, slik at den ligger riktig over hele overflaten.

 

 

 

 

 

HAR DU SPØRSMÅL?