Hvilke sikkerhetsnivåer er iMOW®-robotklipperen utstyrt med?

Sist endret:
25.06.2021

De aktive sperrene og sikkerhetsanordningene varierer alt etter hvilket av de fire sikkerhetsnivåene du har valgt:
"Hovedmeny" > "Innstillinger" > "Sikkerhet" > "Ingen/Lav/Middels/Høy"

Sikkerhetsnivå     Merknad
Ingen Robotklipperen er ubeskyttet.
Lav Tyverisikringen er aktiv. For å koble sammen robotklipperen og dockingstasjonen eller gjenopprette fabrikkinnstillingene må PIN-koden legges inn.
Middels Som "Lav", men i tillegg er tidssperren aktiv.
Høy Som "Middels", men i tillegg må PIN-koden angis for å kunne endre innstillingene.STIHL anbefaler at du velger et av sikkerhetsnivåene "Lav", "Middels" eller "Høy". Dette hindrer at uvedkommende endrer innstillingene/programmeringen for robotklipperen eller bruker den sammen med andre dockingstasjoner.

iMOW® modellene C er i tillegg utstyrt med GPS-mottaker.

Angi PIN-kode:

"Hovedmeny" > "Innstillinger" > "Sikkerhet" > "Endre PIN-kode"


Menypunktet "Endre PIN-kode" vises kun for sikkerhetsnivåene "Lav", "Middels" og "Høy".

Hvis du legger inn feil PIN-kode fem ganger etter hverandre, blir du bedt om å legge inn den 4-sifrede masterkoden. I tillegg blir Auto slått av.

For å få opprettet masterkoden kontakter du STIHL forhandleren din eller sender en e-post direkte til iMOW® kundestøtte (support@imow.stihl.com).
Oppgi det 9-sifrede serienummeret og den 4-sifrede datoen som blir vist på iMOW® displayet.GPS-beskyttelse:

iMOW® modellene C er utstyrt med GPS-mottaker.

Med aktivert GPS-beskyttelse får eieren av maskinen varsel når maskinen settes i drift utenfor hjemmeområdet. I tillegg blir det bedt om PIN-kode på displayet.

Anbefaling: Aktiver alltid GPS-beskyttelse på iMOW® via "Hovedmeny" > "Sikkerhet" > "GPS-beskytt.".

Før du aktiverer GPS-beskyttelsen, kan du eventuelt legge inn mobilnummeret ditt i iMOW® appen og stille inn "Lav", "Middels" eller "Høy" som sikkerhetsnivå på robotklipperen.


Maskinsperre:

"Hovedmeny" > "Innstillinger" > "Sikkerhet" > "Aktivere/deaktivere maskinsperre"


Husk å sperre robotklipperen før du vedlikeholder, rengjør, transporterer eller kontrollerer den. Det er ikke mulig å bruke robotklipperen så lenge maskinsperren er aktivert.
 

 

Koblingssperre:

Du blir bedt om å taste inn PIN-koden før du kobler sammen robotklipperen og dockingstasjonen.
 

Tilb.st.sperre:

Du blir bedt om å taste inn PIN-koden før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene på maskinen.
 

Tidssperre:

Hvis det er mer enn 1 måned siden sist du la inn PIN-koden, blir du bedt om å taste inn PIN-koden før du endrer en innstilling.
 

Innstillingsvern:

Du blir bedt om å taste inn PIN-koden når du endrer innstillinger.

Det blir bedt om PIN-kode blant annet hvis GPS-beskyttelsen utløses eller sikkerhetsnivået er stilt på "høy".

HAR DU SPØRSMÅL?