Har iMOW® robotklipperen tyveribeskyttelse?

Sist endret:
16.03.2021

iMOW®-robotklipperen er utstyrt med tyverisikring. Når tyverisikringen er aktivert, utløses et alarmsignal ett minutt etter at robotklipperen har blitt løftet opp. For å unngå eller slå av alarmsignalet, taster du inn PIN-koden. C-modellene har i tillegg en GPS-beskyttelse. Når GPS-beskyttelse er aktivert, får eieren av iMOW®-robotklipperen melding per SMS eller e-post hvis iMOW® fjernes fra hjemmeområdet.

HAR DU SPØRSMÅL?