Kan jeg bruke iMOW®-robotklipperen til å klippe klippeområder også "manuelt"?

Sist endret:
08.11.2021

Med RMI 632-modellene kan du klippe klippeområder også "manuelt". Styrekonsollen kan tas ut, slik at du enkelt kan styre iMOW® robotklipperen for hånd.

Vær oppmerksom på at støtføleren og kantavgrensningen er inaktive ved manuell klipping. Automatisk drift av robotklipperen er kun mulig når styrekonsollen er satt inn.

Nedenfor finner du en trinnvis veiledning for manuell klipping:

  • Lad eventuelt opp batteriet
  • Ta ut styrekonsollen. Trykk på STOP-knappen før du tar ut styrekonsollen når robotklipperen kjører. Løft bakre del av styrekonsollen (1) med et lett rykk, og ta den ut av robotklipperen. Spiralledningen gjør at den forblir tilkoblet til maskinen.


  • Aktiver undermenyen "Manuell klipping" i menyen "Mer"
  • Beveg og styr robotklipperen ved hjelp av styreknappen. Du kan velge mellom to hastigheter forover: trykk lett på knappen for å kjøre langsomt, og øk trykket på knappen for å kjøre fort. Før du kobler inn klippekniven, må du passe på at du har føttene godt unna klippeaggregatet – gå alltid bak robotklipperen.
  • Aktiver klippekniven ved å trykke på og holde inne OK-knappen med høyre tommel, og deretter trykke på og holde inne klippeknappen med venstre tommel og slippe opp OK-knappen.
  • Klippekniven roterer så lenge du holder inne klippeknappen.
  • Under manuell klipping holder du inne klippeknappen med venstre tommel, og betjener styreknappen med høyre hånd.
  • Slipp opp klippeknappen for å koble ut klippekniven.
  • Sett inn styrekonsollen. Legg spiralledningen (1) i oppbevaringsrommet i huset. Vipp styrekonsollen forsiktig bakover og trykk festeknastene (2) inn i utsparingene på huset (3). Trykk deretter ned styrekonsollen foran, og la den gå i inngrep.


  • Lad opp batteriet når du er ferdig med den manuelle klippingen.

HAR DU SPØRSMÅL?