iMOW®-robotklipperen mottar ikke noe GPS-signal. Hva gjør jeg?

Sist endret:
16.03.2021

Mulig årsak:

  • Satellittforbindelsen er ikke ferdig opprettet
  • 3 eller færre satellitter er innen rekkevidde
  • Maskinen befinner seg i signalskygge

Tiltak:

  • Du trenger ikke å foreta deg noe; forbindelsen opprettes automatisk, men det kan ta noen minutter
  • Omgå eller fjern avskjermende hindringer (f.eks. trær, takutspring)

HAR DU SPØRSMÅL?