Støtføleren blir ikke aktivert når iMOW®-robotklipperen kjører på en hindring. Hva gjør jeg?

Geändert am:
08.07.2020
FAQ
Troubleshooting

Mulig årsak:

  • Lav hindring (under 8 cm)
  • Hindringen er ikke festet til bakken

Tiltak:

  • Fjern hindringen eller avgrens den med en sperreflate