Det er ikke mulig å starte iMOW®-robotklipperen med kommandoene "Start klipping" eller "Start klipping tidsforsinket". Hva gjør jeg?

Geändert am:
08.07.2020
FAQ
Troubleshooting

Mulig årsak:

  • Batterikapasiteten er utilstrekkelig
  • Det er registrert regn
  • Dekselet mangler eller er ikke lukket
  • Aktiv melding
  • Til dock er aktivert på dockingstasjonen

Tiltak:

  • Lad opp batteriet
  • Still inn regnføleren
  • Lukk dekselet
  • Løs feilen/problemet som er angitt, og bekreft meldingen med "OK"
  • Avslutt Til dock, eller utfør kommandoen på nytt etter inndocking