Det er ikke mulig å starte iMOW®-robotklipperen med kommandoene "Start klipping" eller "Start klipping tidsforsinket". Hva gjør jeg?

Sist endret:
16.03.2021

Mulig årsak:

  • Batterikapasiteten er utilstrekkelig
  • Det er registrert regn
  • Dekselet mangler eller er ikke lukket
  • Aktiv melding
  • Til dock er aktivert på dockingstasjonen


Tiltak:

  • Lad opp batteriet
  • Still inn regnføleren
  • Lukk dekselet
  • Løs feilen/problemet som er angitt, og bekreft meldingen med "OK"
  • Avslutt Til dock, eller utfør kommandoen på nytt etter inndocking

 

 

HAR DU SPØRSMÅL?