iMOW®-robotklipperen docker ikke automatisk inn i dockingstasjonen. Hva gjør jeg?

Sist endret:
14.04.2021

1. Fjern ujevnheter i innkjøringsområdet til dockingstasjonen

  • Fjern eventuelle ujevnheter i innkjøringsområdet.

 

2. Kontroller plasseringen av dockingstasjonen

  • Dockingstasjonen skal maksimalt helle 8 cm bakover og 2 cm fremover.
  • Pass på at kilene ikke slås for dypt inn i bakken. Dockingstasjonen kan ellers bli stående skjevt.

 

3. Fjern eventuell skitt på drivhjulene, ladekontaktene og bunnplaten

  • Rengjør drivhjulene på iMOW® robotklipperen og bunnplaten på dockingstasjonen.
  • Rengjør ladekontaktene på dockingstasjonen og tilkoblingskontaktene på iMOW®.

 

4. Avkort endene på avgrensningstråden

  • Avkort avgrensningstråden slik det beskrives, og legg den ut uten trådreserver – ikke rull opp overskytende ender.

 

5. Kontroller tilkoblingene

  • Kontroller alle tilkoblingene og kablene på dockingstasjonen. Rengjør eventuelt også avgrensningstrådkabelen under dockingstasjonen.

 

6. Fjern kilder til forstyrrelse

  • Fjern potensielle kilder til forstyrrelse, for eksempel metaller, jernoksider, magnetisk/elektrisk ledende materialer samt opprullede trådreserver.

HAR DU SPØRSMÅL?