Hvordan kasserer jeg iMOW®?

Endret på:
08.07.2020
FAQ
Troubleshooting

Kontakt nærmeste resirkuleringsstasjon eller STIHL/VIKING forhandler hvis du er usikker på hvordan avfallsproduktene skal kasseres.
Batteriet skal kasseres separat fra maskinen.