Hvordan kasserer jeg iMOW®?

Geändert am:
07.10.2019
FAQ
Troubleshooting

Kontakt nærmeste resirkuleringsstasjon eller STIHL/VIKING forhandler hvis du er usikker på hvordan avfallsproduktene skal kasseres.
Batteriet skal kasseres separat fra maskinen.