Kan jeg slipe klippekniven?

Sist endret:
08.11.2021

Klippekniven får ikke slipes. Vi anbefaler at du alltid skifter ut klippekniven med en ny når den har blitt sløv. Kun en ny klippekniv er avbalansert med riktig presisjon og kan garantere at maskinen virker forskriftsmessig og har et lavt støyutslipp.

Klippekniven har en forventet brukslevetid på maks 200 timer. Jevnlig vedlikehold og rengjøring beskytter maskinen mot skader og forlenger brukslevetiden.

Nedenfor forklarer vi hvordan du skifter ut klippekniven.

Demonter klippekniven:


  • Trykk og hold inne begge knastene (1) på medbringerskiven med én hånd. Bruk den andre hånden til å skru ut festemutteren (2). Fjern kniven og festemutteren.

Monter klippekniven:

Vær oppmerksom på følgende før du monterer klippekniven:

  • Fare for personskade! Kontroller før du monterer klippekniven at den ikke er skadet. Klippekniven må skiftes ut hvis den er slitt eller har synlige hakk eller riper.
  • Medbringerskiven og festemutteren må tilsvarende skiftes ut hvis de er skadet (f.eks. brukket eller slitt). Påse at festemutteren kommer rett på plass i medbringerskiven.
  • Rengjør klippekniven, medbringerskiven og festemutteren før montering.


  • RMI 4/ RMI 5: Sett klippekniven (1) og festemutteren (2) på medbringerskiven (3) som vist på bildet. Pass på at festeknastene (4) sitter riktig i klippekniven.
  • RMI 6: Sett klippekniven (1) på medbringerskiven (2) som vist på bildet. Pass på at festeknastene (3) sitter riktig i klippekniven.

  • Skru festemutteren (1) så langt inn som den går. Når den trekkes til, høres flere klikklyder. Kontroller at klippekniven er godt festet.
  • Etter montering av ny klippekniv, bekrefter du knivskiftet i Service-menyen. Monteringen av ny klippekniv bekreftes med OK. Telleren tilbakestilles.

 

HAR DU SPØRSMÅL?