Når må jeg skifte ut klippekniven?

Sist endret:
16.03.2021

Klippekniven må skiftes minst hver 200. driftstime.

HAR DU SPØRSMÅL?