Hva er den dynamiske klippeplanen?

Sist endret:
22.03.2021

Ved hjelp av den dynamiske klippeplanen kan iMOW®-selv håndtere den ukentlige klippevarigheten innenfor aktivtidene. Plenen blir dermed skånet, og klipperesultatet blir optimalt.
iMOW®-robotklipperen er intelligent og reagerer på ytre påvirkninger (deaktivering f.eks. ved regn eller hageselskap) og fordeler klippevarigheten på andre dager.

HAR DU SPØRSMÅL?