Kan iMOW®-robotklipperen klippe helt ut i plenkantene?

Sist endret:
05.11.2021

En perfekt plen krever regelmessig pleie – noe som er en smal sak når du har riktig utstyr å hjelpe deg med. Robotklipperen tar seg av plenen egenhendig og helautomatisk. Bioklipp sørger for at plenen forsynes optimalt med næringsstoffer. Plenkantene kan klippes nøyaktig ut fra hindring.

 

 • Kjørbare hindringer

Avgrensningstråden (1) kan legges ut uten avstand langs kjørbare hindringer som terrasser og kjørbare veier. Myke kanter (ikke-oppbygde terrasser, gangveier osv.) inkluderes gjennom avgrensningstråden slik at plenkanten klippes nøyaktig. Robotklipperen kjører da med ett bakhjul utenfor klippeområdet.
Høydeforskjellen mellom plenen og hindringen kan være maks 2 cm.
Hvis avgrensningstråden legges ut uten avstand til den kjørbare hindringen, må du passe på at f.eks. terrassehellene er fritt kjørbare i 22 cm (uten hindring).


 • Ikke-kjørbare og høye hindringer

Når det gjelder harde kanter som for eksempel vegger og oppbygde terrasser, installeres iMOW® robotklipperen slik at den kjører så tett som mulig langs kanten.
Mål opp avstanden med iMOW® Ruler for å sikre at avgrensningstråden legges i riktig avstand til kanten av klippeområdet og eventuelle hindringer.
Med den økte avstanden (28 cm ved bruk av iMOW® 422, iMOW® 522 C og 33 cm ved bruk av iMOW® RMI 632) kjører robotklipperen langs avgrensningstråden uten å støte mot hindringen.
Pass på at avgrensningstråden ikke skades ved klipping av plenkanten. Installer eventuelt avgrensningstråden med litt avstand (2–3 cm) til plenkanten.

Følgende videoveiledning viser i detalj hvordan du legger avgrensningstråden rundt klippeområdet:
iMOW® robotklipper – utlegging av avgrensningstråd

 

 • Nøyaktig klipping av kanter

Det blir stående igjen en opptil 26 cm bred stripe med uklippet gress langs høye hindringer (installering av avgrensningstråd): 28 cm ved bruk av iMOW® 422, iMOW® 522 C og 33 cm ved bruk av iMOW® RMI 632).
Ved behov kan det legges ut kantsteiner rundt høye hindringer for å sikre nøyaktig klipping av kantene.
For å kunne klippe plenkanten fullstendig må kantsteinene være minst 26 cm brede. Hvis det legges ut bredere kantsteiner, klippes plenkantene enda mer nøyaktig.

 

 • Vær i tillegg oppmerksom på følgende avstander når du legger ut avgrensningstråden:
  • ved kjørbare hindringer (f.eks. gangveier, ikke-oppbygde terrasser): 0 cm
  • ved passasjer: 22 cm ved bruk av iMOW® 422, iMOW® 522 C og 27 cm ved bruk av iMOW® RMI 632
  • ved høye hindringer (f.eks. murer, trær): 28 cm ved bruk av iMOW® 422, iMOW® 522 C og 33 cm ved bruk av iMOW® RMI 632
  • minsteavstand ved smale partier: 44 cm ved bruk av iMOW® 422, iMOW® 522 C og 54 cm ved bruk av iMOW® RMI 632
  • ved vannflater og steder med veltefare (kanter, trinn): 100 cm

HAR DU SPØRSMÅL?