Hva skjer hvis jeg glemmer PIN-koden min (masterkoden)?

Sist endret:
14.04.2021

Hvis du legger inn feil PIN-kode fem ganger etter hverandre, blir du bedt om å legge inn den 4-sifrede masterkoden. I tillegg blir Auto slått av.

For å få opprettet masterkoden kontakter du STIHL forhandleren din eller sender en e-post direkte til iMOW® kundestøtte (support@imow.stihl.com).
Oppgi det 9-sifrede serienummeret og den 4-sifrede datoen som blir vist på iMOW® displayet.

HAR DU SPØRSMÅL?