Hva skjer hvis jeg glemmer PIN-koden min?

Sist endret:
16.03.2021

Hvis du legger inn feil PIN-kode flere ganger etter hverandre, blir du bedt om å angi masterkoden. Kontakt nærmeste STIHL forhandler for å få denne.

HAR DU SPØRSMÅL?